Bahan Bacaan

Penerbitan, pengedaran dan percetakan buku untuk kedai buku dan kontrak kedai buku sekolah.

Alat Tulis

Pembekalan kertas, alat tulis dan yang berkaitan kepada pelbagai agensi dan badan kerajaan.

IT & Multimedia

Pembangunan produk melalui saluran IT & Multimedia dengan gabungan tenaga pakar kami telah berjaya menghasilkan produk-produk yang mampu memenuhi kehendak pasaran.

ERA VISI SDN. BHD. (EVSB) merupakan sebuah syarikat yang dimiliki Bumiputera 100%. Syarikat ini ditubuhkan pada 8 Julai 1993 sebagai syarikat penerbitan buku.

Kemudian syarikat ini telah berkembang sebagai salah satu pengedar buku di pasaran tempatan termasuk pembekalan buku kepada badan – badan kerajaan sebagai Kontraktor Buku Berpusat. Kejayaan syarikat ini termasuklah pembekalan buku di bawah projek Nilam/Bank Dunia, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Projek Pembekalan Buku ke Perpustakaan Luar Bandar KEMAS.